preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vukovina

Obavijest o rezultatima izbora

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD VELIKA GORICA

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:600-04/22-03/06

URBROJ:238/31-19-01-22

Gornje Podotočje, 08. lipnja 2022.g.

OBAVIJEST SUDIONICIMA NATJEČAJA OD 16.05.2022.

O REZULTATIMA NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO STR. SURADNIK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA

NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME

Dana 16.05. na na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina objavljen je natječaj za zapošljavanje radnika na određeno, puno radno vrijeme na poslovima stručnog suradnika/ce stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila.

Natječaj je istekao dana 24.05.2022. godine. Nakon isteka natječaja provedeno je vrednovanje kandidata.

Nakon provedenog vrednovanja donesena je odluka da se prema natječaju niti s jednim kandidatom ne zasnuje radni odnos.

Ravnatelj:

                   Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

 

 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:600-04/22-03/05

URBROJ:238/31-19-01-22

U  Gornjem Podotočju 06.svibnja 2022.g.                                                                                

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike, radni odnos na određeno (zamjena za privremeno odsutnu djelatnicu na roditeljskom dopustu), puno radno vrijeme, ukupno tjedno radno vrijeme 40 sati, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 12.04.2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina s danom 09.05.2022. godine biti sklopljen ugovor o radu s Lucijom Fabijanec, zvanje: magistra edukacije matematike koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                                                                Ravnatelj:       

                                                                                Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:600-04/22-03/03

URBROJ:238/31-19-01-22

U  Gornjem Podotočju 06.svibanj 2022. g.                                                                                      

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica matematike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica matematike, radni odnos na određeno (zamjena za 2 djelatnice na dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju) puno radno vrijeme, ukupno tjedno radno vrijeme 40 sati, 1 izvršitelj-ica, objavljenom  12.04.2022.g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina, s danom 09.05.2022.g.  biti sklopljen ugovor o radu s Nikolinom Marković, zvanje: magistra primarnog obrazovanja do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

                                                                              Ravnatelj:       

                                                                              Damir Bedić, mag.cin.

 

__________________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/14

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 21.12.2021. godine                                                                                       

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručni suradnik-ca psiholog

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto stručni suradnik-ca psiholog, radni odnos na određeno (zamjena za djelatnicu na rodiljnom/roditeljskom dopustu), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 30.11.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina  s danom 21.12.2021. godine biti sklopljen ugovor o radu s Matejom Pavlinovac, zvanje: magistra psihologije s položenim kompetencijama koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/12

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 21.12.2021. godine                                                                       

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica informatike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica informatike, radni odnos na neodređeno (novootvoreno radno mjesto), nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 25.11.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina s danom 21.12.2021. godine biti sklopljen ugovor o radu s Martinom Vukušić, zvanje: magistra primarnog obrazovanja, modul informatika, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/13

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 21.12.2021. godine                                                                   

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica informatike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica informatike, radni odnos na određeno (zamjena za djelatnicu na roditeljskom dopustu), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 25.11.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina s danom 21.12.2021. godine biti sklopljen ugovor o radu s Mihaelom Sedmak, zvanje: magistra primarnog obrazovanja, modul informatika,  koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

___________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/11

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 19.11.2021. godine                                                                                   

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike, radni odnos na određeno (zamjena za dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 21.10.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina s danom 1.12.2021. godine biti sklopljen ugovor o radu s Nikolinom Marković, zvanje: magistra primarnog obrazovanja koji ne udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima zbog čega će se natječaj ponoviti u roku od pet mjeseci.

 

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/10

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 19.11.2021. godine                                                                         

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike, radni odnos na određeno (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 21.10.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina s danom 22.11.2021. godine biti sklopljen ugovor o radu s Markom Čaićem, zvanje: sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva koji ne udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima zbog čega će se natječaj ponoviti u roku od pet mjeseci.

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/09

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 19.11.2021. godine                                                                                     

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike

Izvješćujemo Vas da će prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica matematike, radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, 1 izvršitelj-ica, objavljenom dana 21.10.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina s danom  22.11.2021. godine biti sklopljen ugovor o radu s Tonyem Rohlikom, zvanje: magistar edukacije matematike, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

____________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:003-06/21-01/08

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 22.10.2021. godine                                                                            

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj-ica razredne nastave

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj-ica razredne nastave, radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj-ica,  objavljenom dana 4.10.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Vukovina dana 22.10.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Ivanom Matas Kožić, zvanje: magistra primarnog obrazovanja, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj:       

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

__________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A, 10419 Vukovina

KLASA:602-02/21-01/84

URBROJ:238/31-19-02-21

U Gornjem Podotočju 17.09.2021.

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te članka 72. Statuta Osnovne škole Vukovina ravnatelj Damir Bedić donosi:

ODLUKU

o nezasnivanju radnog odnosa

U Osnovnoj školi Vukovina neće biti zasnovan radni odnos na radnom mjestu učitelj-ica matematike, radni odnos na određeno (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) puno radno vrijeme - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme za koje je bio objavljen natječaj dana 31.08.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina.

Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto učitelj-ica matematike objavljen je  dana 31.08.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina. Natječaj je vrijedio do 8.9.2021. godine.

Zbog neprijavljivanja niti jednog kandidata na natječaj radni odnos neće biti zasnovan._

 

Ravnatelj:

Damir Bedić, mag.cin.v.r.

 

 

__________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/06

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 1.7.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručni suradnik-ca psiholog

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog objavljenom dana 9.6.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 1.7.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Marijom Bešlić, zvanje: magistra psihologije, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj: 

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

_______________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/05

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 14.05.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom dana 23.04.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 14.05.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Višnjom Perović, stručna sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj:             

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

__________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/04

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 24.03.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave objavljenom dana 04.03.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 24.03.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Ivonom Golubić, stručna sprema: magistar primarnog obrazovanja, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                               Ravnatelj:  

                                                 Damir Bedić, mag.cin.

 

 

________________________________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/03

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 11.03.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica informatike

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica informatike objavljenom dana 11.02.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 15.03.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Lucijom Arbanas Čuvalo, stručna sprema: inženjer biologije s položenim kompetencijama koji ne udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Obzirom da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, natječaj će se ponoviti u roku od 5 mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se zasniva s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

 

Ravnatelj: 

Damir Bedić, mag.cin.

 

_________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/03

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 11.03.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku objavljenom dana 08.02.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 10.03.2021. godine sklopljen ugovor o radu s  Marinom Fajtić, stručna sprema: magistra primarnog obrazovanja koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                              Ravnatelj:                                                                                                                             

                                                              Damir Bedić, mag.cin.

 

 

___________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/02

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 08.02.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica geografije

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica geografje objavljenom dana 13.01.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 09.02.2021. sklopljen ugovor o radu s Ivanom Štokov, stručna sprema: magistra edukacije geografije koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

  

                                                                                   Ravnatelj:      

                                                                                   Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/01

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 15.01.2021.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom dana 16.12.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 15.01.2021. sklopljen ugovor o radu s Marijom Bošnjak, stručna sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

               

                                                                                Ravnatelj:                                                                    

                                                                                Damir Bedić, mag.cin.

 

 

_____________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

10419 Vukovina

KLASA:602-02/20-01/43

URBROJ:238/31-19-02-20

U  Gornjem Podotočju 11.11.2020.     

                                                                         

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica_

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom

dana 26.10.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, dana 11.11.2020. sklopljen ugovor o radu s Višnjom Perović , školska sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.                   

                                                   

                                                                                  Ravnatelj:          

                                                                                   Damir Bedić, mag.cin.

 

________________________________________________________________________

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/20-01/42

URBROJ:238/31-19-02-20

U Gornjem Podotočju, 2.11.2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručni suradnik pedagog

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto stručni suradnik pedagog objavljenom dana 13.10.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 2.11.2020. sklopljen ugovor o radu s Bernardom Kefelja, stručna sprema: magistra pedagogije i sociologije koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                                                                Ravnatelj:

                                                                                      Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/20-01/41

URBROJ:238/31-19-02-20

U  Gornjem Podotočju, 27.10.2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave objavljenom dana 29.9.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 27.10.2020. sklopljen ugovor o radu s Josipom Brigljević, stručna sprema: magistra primarnog obrazovanja, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/20-01/40

URBROJ:238/31-19-02-20

U  Gornjem Podotočju, 27.10.2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica_

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom

dana 22.9.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 27.10.2020. sklopljen ugovor o radu s Danijelom Stepanić, , školska sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/01

URBROJ: 238/31-19-02-20

Gornje Podotočje,  1.7.2020.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/ce tehničke kulture, 1 izvršitelj/ica na puno neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 5. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 1.7. 2020. godine

                                                        IZABRANA

LJILJANA LOZANČIĆ, diplomirani inženjer drvne industrije s potvrdnicom o pedagoško-psihološkoj izobrazbi, za rad na radnom mjestu učitelj/ica tehničke kulture na puno neodređeno vrijeme.

               Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 1.7.2020. godine na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                              Damir Bedić, mag.cin.

                                                                 _________________

 

 

 

________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/02

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj matematike, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine

 

                                                        IZABRAN

 

NUSRET ASANI, inženjer strojarstva s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkim obrazovanjem, za radno mjesto učitelja matematike na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

               

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

        

                                           Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                  _________________
 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/03

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj matematike, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine

 

                                                        IZABRANA

 

IVONA GOLUBIĆ, magistra primarnog obrazovanja, za radno mjesto učitelja matematike na određeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno do povratka na rad radnice koja je na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

privremeno nesposobna za rad.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

              

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

                

                                          Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                  _________________
 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/04

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj biologije i kemije, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine
 

                                                        IZABRANA

 

LUCIJA ARBANAS ČUVALO, diplomirani inženjer biologije, za radno mjesto učitelja biologije i kemije na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

              

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

               

                                       Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                  _________________ 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/03

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, ½ radnog vremena u PŠ Mraclin, ½ radnog vremena u PŠ Rakitovec, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine

 

                                                        IZABRANA

 

VIŠNJA PEROVIĆ, završena osnovna škola, za radno mjesto spremačice na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, ½ radnog vremena u PŠ Mraclin, ½ radnog vremena u PŠ Rakitovec, do povratka na rad radnice koja je na bolovanju.

              

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

                                     Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                 ____________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/01

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje,  03.01.2020.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno, do povratka na rad radnika koji je objavljen dana 13. prosinca 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Zapisnika Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 03.01.2020. godine

                                                        IZABRAN

JOSIP PILIČIĆ, magistar kineziologije, za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno određeno radno vrijeme, do povratka na rad radnika koji je privremeno odsutan.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 03. siječnja 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 


 

 
 

Koliko je sati u Londonu, Pekingu, Sao Paolu...?

Saznajte na stranicama Time is.

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkoviCMS za škole logo
Osnovna škola Vukovina / Školska 20, HR-10419 Vukovina / os-vukovina.skole.hr / os-vukovina-003@skole.t-com.hr
preskoči na navigaciju