preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vukovina

Obavijest o rezultatima izbora

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/06

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 1.7.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručni suradnik-ca psiholog

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto stručni suradnik/ca psiholog objavljenom dana 9.6.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 1.7.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Marijom Bešlić, zvanje: magistra psihologije, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj: 

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

_______________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/05

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju, 14.05.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom dana 23.04.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 14.05.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Višnjom Perović, stručna sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Ravnatelj:             

Damir Bedić, mag.cin.

 

 

__________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/04

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 24.03.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave objavljenom dana 04.03.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 24.03.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Ivonom Golubić, stručna sprema: magistar primarnog obrazovanja, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                               Ravnatelj:  

                                                 Damir Bedić, mag.cin.

 

 

________________________________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/03

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 11.03.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica informatike

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica informatike objavljenom dana 11.02.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 15.03.2021. godine sklopljen ugovor o radu s Lucijom Arbanas Čuvalo, stručna sprema: inženjer biologije s položenim kompetencijama koji ne udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Obzirom da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, natječaj će se ponoviti u roku od 5 mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se zasniva s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

 

Ravnatelj: 

Damir Bedić, mag.cin.

 

_________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/03

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 11.03.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku objavljenom dana 08.02.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 10.03.2021. godine sklopljen ugovor o radu s  Marinom Fajtić, stručna sprema: magistra primarnog obrazovanja koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                              Ravnatelj:                                                                                                                             

                                                              Damir Bedić, mag.cin.

 

 

___________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/02

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 08.02.2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica geografije

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica geografje objavljenom dana 13.01.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 09.02.2021. sklopljen ugovor o radu s Ivanom Štokov, stručna sprema: magistra edukacije geografije koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

  

                                                                                   Ravnatelj:      

                                                                                   Damir Bedić, mag.cin.

 

____________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/21-01/01

URBROJ:238/31-19-02-21

U  Gornjem Podotočju 15.01.2021.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom dana 16.12.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 15.01.2021. sklopljen ugovor o radu s Marijom Bošnjak, stručna sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

               

                                                                                Ravnatelj:                                                                    

                                                                                Damir Bedić, mag.cin.

 

 

_____________________________________________________________

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

10419 Vukovina

KLASA:602-02/20-01/43

URBROJ:238/31-19-02-20

U  Gornjem Podotočju 11.11.2020.     

                                                                         

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica_

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom

dana 26.10.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, dana 11.11.2020. sklopljen ugovor o radu s Višnjom Perović , školska sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.                   

                                                   

                                                                                  Ravnatelj:          

                                                                                   Damir Bedić, mag.cin.

 

________________________________________________________________________

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/20-01/42

URBROJ:238/31-19-02-20

U Gornjem Podotočju, 2.11.2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto stručni suradnik pedagog

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto stručni suradnik pedagog objavljenom dana 13.10.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 2.11.2020. sklopljen ugovor o radu s Bernardom Kefelja, stručna sprema: magistra pedagogije i sociologije koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                                                                Ravnatelj:

                                                                                      Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/20-01/41

URBROJ:238/31-19-02-20

U  Gornjem Podotočju, 27.10.2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave objavljenom dana 29.9.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 27.10.2020. sklopljen ugovor o radu s Josipom Brigljević, stručna sprema: magistra primarnog obrazovanja, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                   Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje, Školska 20/A

KLASA:602-02/20-01/40

URBROJ:238/31-19-02-20

U  Gornjem Podotočju, 27.10.2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto spremač/ica_

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica objavljenom

dana 22.9.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina dana 27.10.2020. sklopljen ugovor o radu s Danijelom Stepanić, , školska sprema: završena osnovna škola, koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Damir Bedić, mag.cin.

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/01

URBROJ: 238/31-19-02-20

Gornje Podotočje,  1.7.2020.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/ce tehničke kulture, 1 izvršitelj/ica na puno neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 5. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 1.7. 2020. godine

                                                        IZABRANA

LJILJANA LOZANČIĆ, diplomirani inženjer drvne industrije s potvrdnicom o pedagoško-psihološkoj izobrazbi, za rad na radnom mjestu učitelj/ica tehničke kulture na puno neodređeno vrijeme.

               Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 1.7.2020. godine na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                              Damir Bedić, mag.cin.

                                                                 _________________

 

 

 

________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/02

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj matematike, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine

 

                                                        IZABRAN

 

NUSRET ASANI, inženjer strojarstva s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkim obrazovanjem, za radno mjesto učitelja matematike na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

               

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

        

                                           Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                  _________________
 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/03

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj matematike, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine

 

                                                        IZABRANA

 

IVONA GOLUBIĆ, magistra primarnog obrazovanja, za radno mjesto učitelja matematike na određeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno do povratka na rad radnice koja je na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

privremeno nesposobna za rad.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

              

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

                

                                          Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                  _________________
 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/04

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj biologije i kemije, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine
 

                                                        IZABRANA

 

LUCIJA ARBANAS ČUVALO, diplomirani inženjer biologije, za radno mjesto učitelja biologije i kemije na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

              

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

               

                                       Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                  _________________ 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/03

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje, 18.03.2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, ½ radnog vremena u PŠ Mraclin, ½ radnog vremena u PŠ Rakitovec, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 5. ožujka 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju odluke ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 18.03.2020. godine

 

                                                        IZABRANA

 

VIŠNJA PEROVIĆ, završena osnovna škola, za radno mjesto spremačice na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, ½ radnog vremena u PŠ Mraclin, ½ radnog vremena u PŠ Rakitovec, do povratka na rad radnice koja je na bolovanju.

              

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 20. ožujka 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole.  

 

                                     Ravnatelj

                                Damir Bedić, mag.cin.

                                 ____________________________________________________

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/20-01/01

URBROJ: 238/31-20-02-20

Gornje Podotočje,  03.01.2020.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno, do povratka na rad radnika koji je objavljen dana 13. prosinca 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Zapisnika Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 03.01.2020. godine

                                                        IZABRAN

JOSIP PILIČIĆ, magistar kineziologije, za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno određeno radno vrijeme, do povratka na rad radnika koji je privremeno odsutan.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 03. siječnja 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

____________________________________________________________________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/6

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  12.12.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja informatike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, koji je objavljen dana 20. studenog 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 12.12. 2019. godine

                                                        IZABRANA

ANITA ŠTIMAC, magistra primarnog obrazovanja s modulom informatika, za radno mjesto učitelja informatike na nepuno neodređeno radno vrijeme, 16 sati tjedno.           

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. prosinca 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                              Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/7

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  12.12.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja matematike, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 15. studenog 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 12.12. 2019. godine

                                                        IZABRAN

NUSRET ASANI, inženjer strojarstva s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkim obrazovanjem, za radno mjesto učitelja matematike na puno određeno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.           

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. prosinca 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                              Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/8

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  12.12.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u PŠ Rakitovec, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnika koji je objavljen dana 15. studenog 2019. godine, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 12.12. 2019. godine

                                                        IZABRANA

ANA ŠESTAK, magistra primarnoga obrazovanja, za radno mjesto učitelja razredne nastave na puno određeno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnika koji je privremeno nesposoban za rad.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. prosinca 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/9

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  12.12.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja povijesti, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 15. studenog 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 12.12. 2019. godine

                                                        IZABRANA

ANITA CESNIK, magistra edukacije povijesti, za radno mjesto učitelja povijesti na nepuno određeno radno vrijeme, 24 sata tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. prosinca 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                              Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/10

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  12.12.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika psihologa, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 15. studenog 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 12.12. 2019. godine

                                                        IZABRANA

REA HAMARIĆ, magistra psihologije, za radno mjesto stručnog suradnika psihologa na puno određeno radno vrijeme, do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. prosinca 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                              Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/1

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  8.11.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja matematike, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 24. rujna 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 8.11. 2019. godine

                                                        IZABRAN

TONY ROHLIK, sveučilišni prvostupnik edukacije matematike, za radno mjesto učitelja matematike na puno određeno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. studenog 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/2

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  8.11.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja matematike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 24. rujna 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 8.11. 2019. godine

 

                                                        IZABRANA

IVONA GOLUBIĆ, magistra primarnog obrazovanja, za radno mjesto učitelja matematike na nepuno određeno radno vrijeme, 24 sata tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.           

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. studenog 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

__________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/3

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  8.11.2019.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja geografije, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 24. rujna 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 8.11. 2019. godine

 

                                                        IZABRANA

TINA PAVLIĆ, magistra edukacije geografije, za radno mjesto učitelja geografije na nepuno određeno radno vrijeme, 24 sata tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. studenog 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                                 _________________

 

 

Obavijest o izboru kandidata

_____________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/5

URBROJ: 238/31-19-02-19

Gornje Podotočje,  8.11.2019.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja biologije i kemije, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 24. rujna 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 8.11. 2019. godine

 

                                                        IZABRANA

LUCIJA ARBANAS ČUVALO, diplomirani inženjer biologije, za radno mjesto učitelja biologije i kemije na puno određeno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

Ovaj ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 12. studenog 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vukovina, www.os-vukovina.skole.hr  u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „Obavijest o rezultatima izbora“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                               Damir Bedić, mag.cin.

                                                                                             

________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Školska 20/A, Gornje Podotočje

KLASA: 602-02/19-01/4
URBROJ: 238/31-19-02-19
Gornje Podotočje, 18.11.2019.

Na temelju članka 114. i 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13, 152/1407/1768/1898/19) ravnatelj donosi:

                                                     ODLUKU
                         O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU
                    ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA INFORMATIKE

  1. U provedenom natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica informatike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno) započetog  24. rujna 2019. godine, nije izabrana osoba za radno mjesto učitelj/ica informatike.
  2. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
  3. Ravnatelj će ponoviti natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1. ove odluke.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

        Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Vukovina od  24.9. –  2.10.2019.  raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ice informatike, neodređeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno).

        U provedenom natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica informatike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno)  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata nije izabralo osobu za radno mjesto učitelj/ica informatike.

        Slijedom navedenog, donesena je Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima  učitelja/ice informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

                                                                                                         Ravnatelj
                                                                                        Damir Bedić, mag.cin.

 

 


 

 
 

Koliko je sati u Londonu, Pekingu, Sao Paolu...?

Saznajte na stranicama Time is.

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkoviCMS za škole logo
Osnovna škola Vukovina / Školska 20, HR-10419 Vukovina / os-vukovina.skole.hr / os-vukovina-003@skole.t-com.hr
preskoči na navigaciju